Ambassadeur

Martijn Ploos van Amstel

Manager ICT - Facilicom Energiemanagement
Toen ik hoorde dat Facilicom een Foundation had opgezet, was ik direct geïnteresseerd. Al langere tijd speel ik met de gedachte om meer betrokken te raken in mijn omgeving. Maar bij wat? Daar was ik nog niet uit. Het ambassadeurschap, waar ik recent volmondig “ja” tegen heb gezegd, zie ik dus als een mooie kans om aan die vraag richting te geven alsook om meer ‘reuring’ te geven aan het onderwerp in mijn directe omgeving. Alles samen ben ik zeer verheugd via deze weg een bijdrage te kunnen leveren aan een wat mooiere wereld!”