Ambassadeur

Patricia Verbeek

Klantmanager - Gom
"Van 2016 tot 2019 ben jongerencoach geweest via een stichting in Amsterdam. Een waardevolle vrijwilligerstaak. Door mijn ervaring als jongerencoach, kwam ik veel bij de jongeren en de gezinnen thuis. Dit heeft mij doen laten inzien dat niet alleen jongeren hulp nodig hebben, maar dat ook anderen heel goed hulp kunnen gebruiken. Ik vind het mooi dat ik mij via deze ambassadeursrol wederom kan inzetten voor onze maatschappij. En op deze manier kan ik mijn steentje bijdragen aan niet slechts de jeugd, maar aan diverse projecten die voor verschillende mensen in onze maatschappij heel belangrijk zijn!"