Ambassadeur

Yvonne Schmits

Yvonne Schmits

Concernmanager Inkoop - Facilicom Group 
“Toen ik voor het eerst hoorde over de Facilicom Foundation en haar doelen, dacht ik direct terug aan mijn tijd als penningmeester bij de PCI, de parochiale charitas instelling van onze kerk in Berkel en Rodenrijs. De PCI, aangesteld door de Bisschop, werkt met vrijwilligers, die zich inzetten voor de ondersteuning van de armen, alleenstaanden, zieken en ouderen in de parochie, op financieel, maatschappelijk of sociaal vlak. Dit varieert van (bingo)middagen voor de ouderen, het schenken van Paas-, Sint- en Kerstpakketten aan de armsten, bloemetjes en fruitmanden voor de zieken, tot hulp bij het invullen van formulieren voor bijv. huursubsidie en belastingdienst, maar ook aanschaf van witgoed, studieboeken, lesgeld, fietsen, boodschappenpakketten, etc. Ik hoop met mijn jaren PCI-ervaring en enthousiasme, een mooie rol te kunnen vervullen in de Foundation.”