2020 1september

Klussen aan het babyhuis

2020 1september

Stichting het Babyhuis biedt zorg en ondersteuning aan (aanstaande) moeders en hun kinderen die tijdelijk niet in staat zijn om alleen voor hun eigen kind te zorgen. Zo worden onnodige uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen. Het gaat hierbij vooral om vrouwen die buiten het systeem vallen, waardoor zij geen kans maken op reguliere hulpverlening. Het Babyhuis kan gezien worden als laatste kans voor een moeder die tijdelijk niet in staat is om haar kind zelf groot te brengen.

Hou je van klussen en wil je graag iets doen voor deze moeders? Dan kan je helpen met het klussen aan het nieuwe babyhuis in Leiden. Wil je graag helpen, meld je dan aan via info@facilicomfoundation.nl.