202016jun

De Uitdaging gaat door, meld je nu aan!

202016jun

We zijn blij te kunnen melden dat De Uitdaging dit jaar toch door kan gaan. In de maand september gaan we ons als Facilicom inzetten om kwetsbare groepen in Nederland een steuntje in de rug te geven door het doen van vrijwilligerswerk.

Aan het begin van de coronacrisis zijn, begrijpelijk, veel vrijwilligersprojecten stil komen te liggen. Terwijl in deze tijd vaak extra behoefte is aan menselijk contact; juist voor die mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarom is het fijn dat met het versoepelen van alle coronamaatregelen er weer ruimte vrijkomt voor vrijwilligerswerk.

Meedoen & corona

De maatschappelijke organisaties zijn dolblij dat ze weer vrijwilligers mogen verwelkomen, maar willen natuurlijk geen enkel risico nemen. Zij volgen dan ook nauw de richtlijnen van het RIVM en er wordt per dag bekeken, afhankelijk van de situatie, of de activiteit kan plaatsvinden. Wij hopen hiervoor op jullie begrip en flexibiliteit.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat voor een bepaalde activiteit een maximaal aantal deelnemers geldt. Of dat je gevraagd wordt om beschermende maatregelen te nemen.

Via deze link kun je je (team) aanmelden om mee te doen!

We rekenen op jullie!